eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaSzkolenia › Szkoła negocjacji oparta na praktyce biznesowej

Szkoła negocjacji oparta na praktyce biznesowej

 

Roczny, wielowątkowy i kompleksowy trening negocjacyjny, obejmujący wszystkie aspekty dobrego negocjowania i kształtujący dojrzałych negocjatorów. Absolwent Szkoły negocjacji potrafi w każdej sytuacji odnaleźć drogę do budowania porozumienia, pokonując pojawiające się bariery i ograniczenia.

 

Cele Szkoły:

 • zyskanie szerokiego spojrzenia na proces przygotowania, prowadzenia i finalizowania negocjacji,
 • doskonalenie umiejętności elastycznego stosowania strategii i technik negocjacyjnych w zależności od kontekstu i celu negocjacji,
 • rozwijanie kompetencji analitycznych, pozwalających na racjonalną ocenę sytuacji negocjacyjnej,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • przygotowanie emocjonalne do trudnych sytuacji negocjacyjnych, doskonalenie umiejętności pokonywania impasów i barier,
 • budowanie sił negocjatora poprzez pracę nad mową ciała i techniką mowy,
 • lepsze osadzenie w rzeczywistości rynkowej poprzez poznanie kontekstu biznesowego, prawnego, społecznego i politycznego złożonych procesów negocjacyjnych,
 • zyskanie dystansu niezbędnego do pracy nad własnymi obszarami do zmiany w zakresie kompetencji negocjacyjnych

 

Profil uczestnika:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, dla których negocjacje są sposobem realizacji celu biznesowego:

 • menedżerów, kadrę zarządzającą,
 • liderów sprzedaży, sprzedawców,
 • liderów i pracowników działów zakupowych,
 • przedsiębiorców.

 

Korzyści dla uczestnika:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • dzięki szerokiemu spojrzeniu na proces negocjacyjny, potrafią w każdej sytuacji odnaleźć drogę do budowania porozumienia, pokonując pojawiające się bariery i ograniczenia,
 • są przygotowani od strony merytorycznej i emocjonalnej do prowadzenia najtrudniejszych i najbardziej złożonych negocjacji,
 • zwiększają efektywność działania w swoim środowisku biznesowym, co przekłada się na wymierne korzyści,
 • kształtują własny styl negocjacyjny oparty na osobistych zasobach,
 • potrafią budować wizerunek kompetentnego negocjatora, doskonaląc mowę ciała i techniką mowy.

 

Stosowane metody:

Kompetencje negocjacyjne wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym uczestnicy Szkoły przechodzą intensywny trening zadaniowy. Podstawowymi metodami pracy są:

 • złożone gry negocjacyjne, opracowane na podstawie największych i najbardziej spektakularnych polskich transakcji ostatniej dekady, komentowane przez prowadzących je menedżerów,
 • symulacje, ćwiczenia negocjacyjne i studia przypadków, osadzone w konkretnych realiach biznesowych,
 • sesje negocjacyjne ze sparing partnerem,
 • videotrening: praca z kamerą oraz analiza nagranego materiału przez specjalistę z zakresu budowania wizerunku,
 • sesje rozwojowych informacji zwrotnych,
 • wymiana doświadczeń podczas warsztatów i dyskusji moderowanych,
 • testy autodiagnostyczne,
 • krótkie wykłady teoretyczne.

Harmonogram

I Zjazd (24-28.01.2020 r.)
Trening interpersonalny

II Zjazd (28-29.02.2020 r.)
Strategie negocjacyjne

III Zjazd (27-28.03.2020 r.)
1. Zarządzanie konfliktem
2. Teoria gier w negocjacjach

IV Zjazd
(17-18.04.2020 r.) Budowanie siły negocjatora

V Zjazd (08-09.05.2020 r.)
1. Głos i mowa ciała w negocjacjach
2. Zarządzanie priorytetami w negocjacjach

VI Zjazd (05-06.06.2020 r.)
1. Negocjacje w sytuacji kryzysowej
2. Różnice temperamentalne w negocjacjach

VII Zjazd (26-27.06.2020 r.)
1. Negocjacje nastawione na ograniczanie strat
2. Różnice kulturowe w negocjacjach

VIII Zjazd (04-05.09.2020 r.)
Negocjacje w zmianie

IX Zjazd (09-10.10.2020 r.)
Finał Szkoły negocjacji: turniej negocjacyjny, sesja informacji zwrotnych

Szczegółowe informacje na stronie: 

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: