eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaSzkolenia › Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - zmiany w Prawie Budowlanym 2021
  • Tytuł:

    Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - zmiany w Prawie Budowlanym 2021

  • Kategoria: Zarządzanie
  • Cena: 699 + VAT PLN
  • Termin: 2021-06-22 - 2021-06-22
  • Miejsce: wydarzenie online / cała Polska
  • Organizator: DEWAY
Czy znasz swoje obowiązki zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 roku?
Poprowadzimy Cię i powiemy jaką dokumentację musisz prowadzić, jak zaplanować bezpieczne remonty i konserwacje instalacji technicznych oraz w jaki sposób powinieneś kontrolować bezpieczeństwem obiektu.

ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do:
- zarządców budynków
- członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych
- administratorów nieruchomości
- pracowników działów technicznych, administracyjnych w firmach usługowych i produkcyjnych
- właścicieli obiektów i budowli np.: magazynów, hal
- pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
- wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB


PROGRAM
1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia
2. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
- przeglądy i kontrole ,,półroczne”
- kontrole co najmniej raz w roku
- kontrole 5 – letnie
- obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych
- kontrole nadzwyczajne
3. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.
4. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.
5. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.
6. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.
7. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):
- co zawiera KOB
- kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia
- w jakiej formie powinno być upoważnienie
- kiedy założyć i jak przepisowo prowadzić KOB
- jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów
- rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych
- jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).
8. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.
9. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.
10. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych na rok 2021 - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
11 Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.Informacje organizacyjne:
22 czerwca 2021r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00


599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 14.06.2021r.
699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 14.06.2021r


Więcej informacji:
T: +48 22 633 03 28
E: szkolenia@deway.pl


ZGŁOŚ SIĘ

Szczegóły na stronie: