eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaSzkolenia › Kontrakty budowlane
Kolejna edycja warsztatów „Kontrakty budowlane - relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.


Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą wiele ryzyk.

Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości z tego zakresu.

Dzięki udziałowi w warsztatach, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:
• jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
• jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
• kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
• jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z rękojmią za wykonane roboty
• jakie są uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
• jakie obowiązki ma wykonawca względem podwykonawców
• jak nabyć prawa autorskie w kontraktach budowlanych
• kiedy można korzystać z wizerunku budynku w celach reklamowych i promocyjnych
• jakie są zasady wynagrodzenia w kontraktach budowlanych – zasady płatności, obowiązki, wysokość
• jak wpływa projekt nowelizacji przepisów CIT z 12 lipca 2017 r. na sektor budowlany
• stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku kontraktów
• jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i jak zabezpieczyć wykonanie umowy
• jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych wg wzorca FIDIC.Szczegóły na stronie: 

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: