eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaSzkolenia › Książka Obiektu Budowlanego 2021 - Jak prawidłowo i bezpiecznie prowadzić dokumentację zgodnie z najnowszymi przepisami Prawa Budowlanego
  • Tytuł:

    Książka Obiektu Budowlanego 2021 - Jak prawidłowo i bezpiecznie prowadzić dokumentację zgodnie z najnowszymi przepisami Prawa Budowlanego

  • Kategoria: Prawo
  • Cena: 699 + VAT PLN
  • Termin: 2021-07-29 - 2021-07-29
  • Miejsce: wydarzenie online / cała Polska
  • Organizator: DEWAY
I Zgodne z prawem użytkowanie obiektu budowlanego

1. Wprowadzenie do tematu – wymogi prawne
2. Prawne obowiązki właściciela – zarządcy nieruchomości - obiektu budowlanego
3. Obowiązkowe kontrole okresowe – zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego
4. Uprawnione osoby do przeprowadzania kontroli stanu technicznego
5. Kontrola kotów i instalacji
6. Wymogi związane z przeglądem kontrolnym instalacji i urządzeń
6. Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli urządzeń i przewodów kominowych
7. Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
8. Zakres badań kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych
9. Minimalna zawartość protokółu z kontroli okresowej wg obowiązkowych przepisów zmienionego Prawa budowlanego w 2021 r.

II Prawidłowe prowadzenie Książki obiektu budowlanego

1. Wstęp – podstawy prawne
2. Praktyka w prowadzeniu Książki obiektu budowlanego ( dalej KOB)
3. Osoby upoważnione do dokonywania wpisów
4. Dane identyfikacyjne obiektu
5. Spis dokumentacji dołączonej do KOB
6. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
7. Plan sytuacyjny obiektu
8. Wykaz protokółów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu
9. Wykaz protokołów okresowych kontroli i przydatności do użytkowania
10. Opracowania techniczne dotyczące obiektu
11. Odbiory prac remontowych – wykaz protokołów oraz dane dotyczące dokumentacji technicznej
12. Awarie i katastrofy budowlane – wykaz protokołów
13. Zmiana sposobu użytkowania
14. Dokumentacja dołączona do KOB, najczęstsze błędy w jej prowadzeniu oraz związane z tym konsekwencje
15. Odpowiedzi na pytania i konsultacje.


Czas i miejsce:
29 lipca 2021r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

Cena:
599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 16.07.2021r.
699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 16.07.2021r


Więcej informacji:
T: +48 22 633 03 28
E: szkolenia@deway.pl


ZGŁOŚ SIĘ, link

Szczegóły na stronie wydarzenia: