eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFirmaSzkolenia › Nowa ustawa deweloperska i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w praktyce
  • Tytuł:

    Nowa ustawa deweloperska i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w praktyce

  • Kategoria: Prawo
  • Cena: 790 + VAT PLN
  • Termin: 2022-12-13 - 2022-12-13
  • Miejsce: wydarzenie online / cała Polska
  • Organizator: DEWAY
Nowa ustawa deweloperska stała się faktem i pomimo oporów branży deweloperskiej obowiązuje od 1 lipca 2022 roku. Zapewne dla każdego, kto zna przepisy nowej ustawy i ma obowiązek stosowania ich w praktyce, jest rzeczą oczywistą, że ustawodawca wprowadził w życie nie tylko znacznie bardziej skomplikowany akt prawny, zawierający dwa razy więcej przepisów, ale też w istocie rzeczy akt, który już na starcie budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych, generując przez to zwiększoną odpowiedzialność podmiotów obowiązanych pracować na bazie nowej ustawy.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ
- Przedstawiciele firm deweloperskich i budowlanych
- Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
- Pracownicy banków
- Wszystkie osoby z podmiotów współpracujących z branżą nieruchomości


PROGRAM

1. Jak zawierać umowy w rozumieniu nowej ustawy deweloperskiej?
2. Czy każdy konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wypełniać będzie definicję nabywcy z nowej ustawy?
3. Jak zawierać umowy, gdy nabywcą nie będzie podmiot zdefiniowany ustawowo?
4. Jaki wpływ będzie mieć nowe ujęcie konsumenta na możliwość powoływania się na klauzule abuzywne w umowach zawieranych przez deweloperów?
5. Czym się różnią klauzule abuzywne od nieważnych postanowień umownych?
6. Jak dokonywać cesji umów zawieranych w oparciu o przepisy nowej ustawy na rzecz podmiotu nie wypełniającego ustawowej definicji?
7. Do jakiego stopnia bank i na którym etapie ma prawo ingerować w treść zawieranej umowy, z uwzględnieniem różnic na etapie banku prowadzącego rachunki powiernicze, a banku kredytującego konsumentów?
8. Jak w praktyce wygląda zakres stosowania ustawy pod kątem umów zobowiązujących oraz umów przedwstępnych do umów zobowiązujących?
9. Jakie są praktyczne i prawne aspekty zawierania umów przedwstępnych przez deweloperów?
10. Jak praktycznie podejść do zawierania umów rezerwacyjnych?
11. Które istotne regulacje zostały pominięte w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?
12. Jak wyglądają praktyczne aspekty wydzielenia zadań inwestycyjnych przez deweloperów?
13. Jak poradzić sobie z zawieraniem umów w przedmiocie lokali użytkowych w kontekście przepisów nowej ustawy?
14. Jak praktycznie wypełniać obowiązki informacyjne deweloperów oraz jak radzić sobie z rozszerzonym zakresem informacji, które muszą znaleźć się w nowym prospekcie informacyjnym
15. Jak praktycznie podejść do zasad odbiorów lokali czy domów, zwłaszcza w przypadku występowania wad tzw. istotnych?
16. Kiedy bank ma obowiązek wypłaty środków na rzecz nabywców w przypadku odstąpienia od umowy? – problemy praktyczne i luka ustawowa
17. Jak pod rządami nowej ustawy zakreślana jest odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
18. Jakie są obowiązki i uprawnienia banków w kontekście ew. wad prawnych i fizycznych przedmiotu umowy?
19. Jak wygląda udział banków w postępowaniach sądowych o przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej deweloperów?
20. Jak wyglądają procesowe aspekty zgody lub braku zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę lub przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym?szczegóły na stronie: 


13 grudnia 2022 r.
Godz.: 10:00 - 15:00


790 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 1.12.2022 r.
890 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 1.12.2022 r.


Więcej informacji:
T: +48 22 633 03 28
E: konferencje@deway.pl


ZGŁOŚ SIĘ, link

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: