eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFirmaSzkolenia › Nowa Ustawa Deweloperska i DFG - problemy praktyczne
Celem szkolenia jest przybliżenie najczęściej pojawiających się problemów praktycznych na tle obowiązywania nowej ustawy oraz znalezienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ
• Firmy deweloperskie i budowlane
• Prawnicy i kancelarie obsługujące firmy deweloperskie
• Pośrednicy nieruchomości w obrocie budowlanym
• Pracownicy banków
• Wszystkie podmioty współpracujące z branżą nieruchomości
• Wszystkie osoby, zainteresowane wpływem nowelizacji ustawy deweloperskiej na działalność branży

PROGRAM

 • Czy wiesz, do których umów stosuje się przepisy ustawy deweloperskiej, a do których nie?
 • Czym się różni cesja praw z umowy deweloperskiej od sprzedaży ekspektatywy?
 • Na czym polega ustawowy zakaz cesji wierzytelności z umowy deweloperskiej? Od kiedy obowiązuje i do kogo ma zastosowanie?
 • Jak zawierać umowy, gdy nabywcą nie będzie podmiot zdefiniowany ustawowo?
 • Jaki wpływ ma nowe ujęcie konsumenta na możliwość powoływania się na klauzule abuzywne w umowach zawieranych przez deweloperów?
 • Jak poradzić sobie w przypadku śmierci nabywcy z umowy deweloperskiej w kontekście braku możliwości zawarcia umowy przenoszącej własność i zwolnienia środków zdeponowanych na rachunkach powierniczych?
 • Do jakiego stopnia bank i na którym etapie ma prawo ingerować w treść zawieranej umowy, z uwzględnieniem różnic na etapie banku prowadzącego rachunki powiernicze, a banku kredytującego nabywców?
 • Jak praktycznie podejść do zawierania umów rezerwacyjnych?
 • Które istotne regulacje zostały pominięte w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego?
 • Jak wyglądają praktyczne aspekty wydzielenia zadań inwestycyjnych przez deweloperów?
 • Jak poradzić sobie z zawieraniem umów w przedmiocie lokali użytkowych w kontekście przepisów nowej ustawy?
 • Jak praktycznie wypełniać obowiązki informacyjne deweloperów oraz jak radzić sobie z rozszerzonym zakresem informacji, które muszą znaleźć się w nowym prospekcie informacyjnym;
 • Jak w praktyce wyglądają odbiory lokali czy domów, zwłaszcza w przypadku występowania wad tzw. istotnych?
 • W jakich sytuacjach bank ma obowiązek wypłaty środków na rzecz nabywców w przypadku odstąpienia od umowy? – problemy praktyczne i luka ustawowa;
 • Jak obecnie wygląda odpowiedzialność deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?
 • Jakie są obowiązki i uprawnienia banków w kontekście ew. wad prawnych i fizycznych przedmiotu umowy?
 • Jak wygląda udział banków w postępowaniach sądowych o przeniesienie własności przedmiotu umowy oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej deweloperów?
 • Jak wyglądają procesowe aspekty zgody lub braku zgody banku lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę lub przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym?
 • Jak radzić sobie z wykreśleniem hipoteki z wpisanym administratorem hipoteki z ustawy o księgach wieczystych i hipotece lub z ustawy o obligacjach.

 


Termin:
29 lutego 2024 r.
Godz.: 10:00 - 15:00


Cena:
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 9.02.2024 r.
999 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 9.02.2024 r.


Więcej informacji:
T: +48 22 633 03 28
E: konferencje@deway.pl

ZGŁOŚ SIĘ, link

Szczegóły na stronie:

Advertisement

REKLAMA

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: